Tool tạo chữ màu


Trong bài viết này admin sẽ giới thiệu cho bạn tool tạo chữ nhiều màu dạng cơ bản,cách tạo chữ thì các bạn dùng cái thứ 2. Còn muốn nhiều tùy biến thì chọn cái đầu tiên.
*

Tool Tạo Code Chữ Màu Cho Người Pro

Tùy chọn:
Kiểu màu Định dạng
Độ sáng (0-255)
Tương phản (0-255)
Đảo ngược hướng
Đảo màu
Ví dụ
C h à o m n g b n đ ã đ ế n v i a b c x y z j q k !
(Click vào nền để thay đổi thành Trắng & Đen)
Lặp lại
Độ phân giải
Nhập văn bản của bạn


Tạo Ngay

Kết Quả

Hà Hữu Tùng
*

Công Cụ Tạo Chữ Nhiều Màu Cơ Bản Cho Các Dân Chơi

Nhập văn bảnKết Quả


Copy code

* Nhập đoạn mã HTML ở trên vào đây để xem kết quả


Đăng nhận xét