Lưu ý khi sử dụng dịch vụ HTPN

Tất cả đều miễn phí,tất nhiên hàng miễn phí sử dụng sẽ tạm chấp nhận được chứ không mạnh lắm.Ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấp vào quảng cáo.

1.Không share link sub,mua bán

Mọi hoạt động chia sẻ link sub web,mua bán đều bị xử lý theo quy định chung

2.Hết mẹ r xem làm gì

:))))

Đăng nhận xét