Code tạo biểu mẫu liên hệ cho Blogspot/Website

Hế lô hê sờ li các bạn.Tiếp tục với các thủ thuật Blogspot mà Tin Tức 247 đang giới thiệu, hôm nay tui sẽ giới thiệu cho các bạn Biểu mẫu liên hệ / Contact Form nổi bật cho Blogspot Blogger V1. Với phiên bản này, biểu mẫu liên hệ hay còn gọi là Biểu mẫu liên hệ / Contact Form sẽ trông nổi bật lên, bóng bẩy và cực kỳ hiện đại. Tạo điểm nhất rất tốt đến trải nghiệm người dùng, giúp họ bị gây chú ý và điền thông tin gửi ngay lập tức.
tao-trang-lien-he-chuyen-nghiep-cho-blog
Tạo biểu mẫu liên hệ / Contact Form nổi bật cho Blogspot Blogger

Để thực hiện thủ thuật Biểu mẫu liên hệ / Contact Form V1 này cho blogger blogspot rất đơn giản, các bạn chỉ cần làm theo vài bước ở dưới đây, bạn sẽ tạo được Biểu mẫu liên hệ / Contact Form cự kỳ hiện đại.

Tạo một Page Contact Form / Biểu mẫu liên hệ

Bước 1: Trước hết, Đăng nhập vào Trang tổng quan Blogger của bạn.

Bước 2: Trên Trang tổng quan Blogger, nhấp vào Trang .

Bước 4: Nhấp vào TRANG MỚI , bạn sẽ được chuyển qua phần HMTL -> copy đoạn iframe vào phần nội dung.


<p>Có một câu hỏi? Chúng tôi rất muốn nghe từ bạn. Gửi tin nhắn cho chúng tôi và chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể.</p>

<div class='ContactForm' id='ContactForm1'>
<form name='cForm'>
<div class='cArea'>
<label>
<input class='cInpt cName' id='ContactForm1_contact-form-name' name='name' type='text' />
<span class='n'>Name</span>
</label>
</div>
<div class='cArea'>
<label>
<input class='cInpt cMail' id='ContactForm1_contact-form-email' name='email' type='email' />
<span class='n req'>Email</span>
</label>
<span class='h'>Valid email required</span>
</div>
<div class='cArea'>
<label>
<textarea class='cInpt cMsg' id='ContactForm1_contact-form-email-message' name='message' rows='3'></textarea>
<span class='n req'>Message</span>
</label>
</div>
<div class='cArea'>
<input class='cBtn' id='ContactForm1_contact-form-submit' type='button' value='Submit' />
</div>
<div class='tNtf alt'><p id='ContactForm1_contact-form-error-message'></p></div>
<div class='tNtf alt'><p id='ContactForm1_contact-form-success-message'></p></div>
</form>
</div>

<script src='https://www.blogger.com/static/v1/widgets/2271878333-widgets.js'></script>
<script>
/*<![CDATA[*/
/* Contact Form Settings */
var contactSettings = {
'domain': blogUrl,
'blogId': blogID,
'contactFormMessageSendingMsg': '<span>Sending...</span>',
'contactFormMessageSentMsg': '<span><i class="check"></i>Your message has been sent.</span>',
'contactFormMessageNotSentMsg': '<span>Message could not be sent. Please try again later.</span>',
'contactFormInvalidEmailMsg': '<span><i class="warn"></i>A valid email address is required.</span>',
'contactFormEmptyMessageMsg': '<span><i class="warn"></i>Message field cannot be empty.</span>',
'title': 'Contact Form',
'contactFormNameMsg': 'Name',
'contactFormEmailMsg': 'Email',
'contactFormMessageMsg': 'Message',
'contactFormSendMsg': 'Send',
'submitUrl': 'https://www.blogger.com/contact-form.do'
};

if (typeof(BLOG_attachCsiOnload) != 'undefined' && BLOG_attachCsiOnload != null) {
window['blogger_templates_experiment_id'] = "templatesV1";
window['blogger_blog_id'] = contactSettings['blogId'];
BLOG_attachCsiOnload('');
}
_WidgetManager._Init('//www.blogger.com/rearrange?blogID\\' + contactSettings['blogId'], contactSettings['domain'], contactSettings['blogId']);
_WidgetManager._RegisterWidget('_ContactFormView', new _WidgetInfo('ContactForm1', 'footer1', null, getid('ContactForm1'), contactSettings, 'displayModeFull'));
var inputs = qSell('.widget input[type=text], .widget input[type=email], .widget textarea');
for (var i = 0; i < inputs.length; i++) {
var input = inputs[i];
input.addEventListener('input', function() {
var bg = this.value ? 'fl' : 'nfl';
this.setAttribute('data-text', bg);
});
}
/*]]>*/
</script>

Xuất bản/Lưu lại và dùng thôi


Lời kết


Vậy là tui đã hướng dẫn xong rồi.Nếu có thắc mắc gì hãy để lại bên dưới để được hỗ trợ nhé.

Post a Comment

Previous Post Next Post