Một số lệnh cơ bản trên Termux

Anh em chơi hệ Pentest trên Android đều hẵn sử dụng Termux, đây là ứng dụng với các chức năng cơ bản của Linux và hỗ trợ gần như đầy đủ các lệnh cần thiết. Nếu bạn sử dụng Linux quen rồi thì việc sử dụng Termux không có gì là khó. Tuy nhiên trên Termux có thêm một số lệnh giúp bạn thảo tác nhanh hơn, hỗ trợ tối ta việc sử dụng lệnh trên thiết bị Android. Chúng ta cùng đi qua một số lệnh cơ bản trên Termux.

Termux là gì ?

Trong mọi hệ điều hành trên máy tính, bạn có thể sử dụng công cụ dòng lệnh (Terminal/CMD) để điều khiển máy tính. Nhưng để truy cập công cụ dòng lệnh trên Android bạn cần phải dùng ứng dụng Termux.


Các ứng dụng như Termux cũng cho phép mọi người liệt kê các Subdomain rất dễ dàng bằng cách sử dụng các công cụ có sẵn như Knockpy.

Chúng ta sẽ thấy một số lệnh cơ bản để sử dụng trong ứng dụng termux.

Cập nhật phiên bản Termux

apt update

Kiểm tra xem termux đã được cài đặt đúng chưa

pkg install sl

Kiểm tra các tiến trình đang chạy

top

Hiển thị chữ đẹp hơn

apt install figlet

figlet anyword

Bạn sẽ thấy giao diện theo một phong cách khác.

Tạo ảnh nền Ma trận trên Termux

apt install cmatrix

cmatrix

Chuyển đến giao diện shell dễ sử dụng hơn

apt install fish

fish

Lệnh Fish tự động hoàn thành các lệnh. Nhập exit thoát

Xem giao diện trong phong cách đầy màu sắc

apt install toilet

toilet -f mono12 -F green BugBounty

Để mở bất kỳ trang web nào trong termux

apt install w3m

w3m anonyviet.com

Cài đặt Metasploit trong Termux

Đầu tiên, cài đặt curl

pkg install curl

sau đó:

curl -LO https://raw.githubusercontent.com/Hax4us/Metasploit_termux/master/metasploit.sh

Cấp quyền truy cập

chmod 777 metasploit.sh

./metasploit.sh

Theo cách tương tự, bạn có thể cài đặt các thêm gói tùy theo nhu cầu của mình. Có rất nhiều gói Termux có sẵn trên Github mà bạn có thể dễ dàng cài đặt và cấu hình.

Post a Comment

Previous Post Next Post