Cách Để Chuyển Đổi File Python Thành Exe Dễ Dàng

Bạn vừa viết xong một chương trình bằng Python, nhưng thay vì gửi Code thuần qua, bạn muốn chuyển python thành file EXE để người nhận dễ sử dụng. Hãy xem hướng dẫn dưới đây, bạn có thể chuyển File Python thành EXE trên Windows một cách đơn giản.

EXE là tên của một phần mở rộng tệp biểu thị các tệp thực thi trên Microsoft Windows.

Cách chuyển File Python thành EXE

Để chuyển file Python sang EXE, chúng ta sẽ sử dụng gói Python mã nguồn mở có tên là auto-py-to-exe.


Để cài đặt auto-py-to-exe, yêu cầu cơ bản là chúng ta phải cài đặt Python và pip trên máy dành cho nhà phát triển.

Để cài đặt, chúng ta sẽ phải thực hiện lệnh pip install auto-py-to-exe trên command-line.


Sau khi cài đặt xong, chúng ta có thể chạy trực tiếp auto-py-to-exe từ chính dòng lệnh và xem kết quả đầu ra.Admin sẽ sử dụng code đơn giản để tạo GUI bằng Python và chuyển đổi nó sang EXE.

Khi bạn mở gói auto-py-to-exe, chỉ cần thêm đường dẫn tập lệnh Python của bạn như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới.


Sau khi hoàn tất việc chỉ định vị trí tập lệnh, hãy chọn vị trí đầu ra như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới, sau đó nhấp vào nút màu xanh lam.


Ngay sau khi bạn nhấp vào “CONVERT .PY TO EXE”, cửa sổ tiếp theo sẽ giống như sau:


Khi bạn mở tệp đầu ra, bạn sẽ thấy tệp GUI EXE:


Đầu ra sẽ giống như sau:


Lưu ý: Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt tất cả các gói và thư viện python được sử dụng trong tập lệnh python qua pip vì auto-py-to-exe sẽ kết hợp tất cả các thư viện có sẵn trong máy và sau đó tạo tệp EXE. Nếu bạn không làm điều này, tệp EXE khi được cấp cho máy khác sẽ gặp lỗi không tìm thấy mô-đun.

Tham khảo bài viết tại : https://anonyviet.com

1 Comments

Previous Post Next Post